Certificat de residència i de convivència

En termini

Què és?

És el document que acredita l'empadronament o la convivència d'una persona tal i com consta en el Padró municipal d'habitants de Palafrugell.

D'altra banda, el certificat d'empadronament o de convivència històric, acredita l'empadronament o la convivència d'una persona des del moment de l'alta i, en el cas de trobar-se de baixa, la informació resultant comprendrà els períodes d'alta i de baixa.

Qui ho pot demanar?

Aquelles persones que hi estiguin interessades.

Com es fa?

La persona interessada haurà de portar el seu DNI, NIE o Passaport original en vigor, i també ho haurà de portar el representant legal del menor, si és el cas.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import de la taxa a liquidar és de 10 euros.

Temps de tramitació

El certificat estarà fet el termini màxim de 5 dies hàbils.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimecres, 25 setembre 2019 13:12