Certificat de dades del padró de l'Impost sobre Béns Immobles

En termini

Què és?

És un document que emet l'Ajuntament de Palafrugell per acreditar les dades que consten en el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) com, per exemple, el valor cadastral d'un immoble, el titular del Padró de l'IBI, la referència cadastral, l'objecte tributari o altres (coeficient de copropietat, superfície, etc).

Qui ho pot demanar?

Tota persona física o jurídica que, sobre un bé immoble de naturalesa urbana o rústica, sigui:

  • Propietari/a
  • Titular d'un dret real d'usdefruit
  • Titular d'un dret real de superfície
  • Titular d'una concessió administrativa

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. En el cas de persones jurídiques, cal adjuntar la documentació justificativa (targeta d'identificació fiscal o de l'escriptura pública).

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 13.30 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer duran tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

És molt important que faciliteu un telèfon de contacte, o bé una adreça electrònica, per tal que una vegada estigui a la vostra disposició el certificat us avisem perquè vingueu a recollir-ho.

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El certificat haurà de ser retirat per la persona que consti com a contribuent.

En cas que la persona que consta com a contribuent no pugui venir a recollir-ho, el podrà recollir una tercera persona sempre que porti una autorització expressa del contribuent per tal de poder retirar el certificat.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dimecres, 25 setembre 2019 12:55