Quota reduïda de la taxa d'escombraries per ús de la Deixalleria municipal i/o d'un compostador

Fora de termini

Què és?

L'Ajuntament, amb l'objectiu de fomentar el reciclatge i l'aprofitament de materials, fomentar el compostatge casolà, i també un ús regular i correcte del servei de recollida porta a porta domiciliària, aplica una quota reduïda de la taxa d'escombraries a aquells particulars que en facin ús.

Es poden obtenir bonificacions per la utilització de:

  1. Deixalleria municipal. Reducció del 30% sobre la quota per als particulars que acreditin un ús regular durant tot un any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 6 entregues a l'any, les quals hauran de ser residus no contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró, vidre i envasos). Per acreditar l'ús regular s'aplicaran els següents criteris: Les entrades de residus efectuades durant la mateixa setmana es comptaran com a una única entrada; Les 6 entrades hauran d'estar distibruïdes en un mínim de 4 mesos.
  2. Ús de compostador. Reducció del 25% sobre la quota per als particulars que des de fa més d'un any participin a la campanya municipal de foment del compostatge o que des de fa més de sis mesos facin autocompostatge per pròpia iniciativa.
  3. Deixalleria Municipal + Ús de compostador. Reducció del 60% sobre la quota per als particulars que compleixin a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anteriors.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol particular que compleixi algun dels requisits esmentats anteriorment.

Com es fa?

La bonificació per Deixalleria Municipal s'aplicarà automàticament sense que calgui fer cap sol·licitud, però sí que s'haurà d'estar en possessió de la targeta que es lliura a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Per les bonificacions de Ús de compostador i Deixalleria municipal + Ús de compostador, el tràmit es podrà fer presencialment o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

Per l'aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que la documentació acreditativa es presenti abans del 31 de març del següent exercici al que es sol·liciti la seva aplicació.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

L'aplicació de la tarifa reduïda es realitzarà mitjançant la devolució de l'import que correspon a la diferència entre la quota reduïda i la quota normal que s'hagi satisfet (de manera conjunta amb la factura del subministrament d'aigua).

Una vegada aprovada per l'Ajuntament l'aplicació de la quota reduïda, es procedirà a retornar als beneficiaris la diferència entre l'import satisfet i l'import de la quota reduïda.

Informació sobre la Deixalleria Municipal

Dades de contacte
Camí vell de Tamariu, s/n
17200 Palafrugell
Telèfon 972 306 186

Horari
Del 16 d'octubre al 31 de març
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Dissabte, de 9 a 19 h
Diumenges i festius, tancat
De l'1 d'abril al 15 d'octubre i Setmana Santa
De dilluns a divendres, de 8 a 21 h
Dissabte, de 9 a 21 h
Diumenges i festius, tancat

Què s'hi pot dur?
Ferralla, ferralla electrònica, fusta, làmpades fluorescents, mobles, matalassos, neveres, olis vegetals i minerals, paper i cartró, piles, bateries, pneumàtics, residus especials (aerosols, pintures i dissolvents, àcids, radiografies), restes de poda, runes i altres residus de la construcció, vidre i envasos.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dilluns, 17 agost 2020 11:42