Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial del municipi de Palafrugell, simplificació de tràmits i reducció de la càrrega administrativa burocràtica (2012)

Data d'aprovació

dimarts, 28 agost 2012

Darrera modificació

30 de setembre de 2014