Autorització temporal de música en viu a la via pública durant la temporada d'estiu

En termini

Què és?

És el permís que dóna l'Ajuntament de Palafrugell per tal de fer actuacions de música en viu als carrers de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu durant la temporada d'estiu, del 15 de juny al 15 de setembre de cada any. La finalitat és la de regular aquestes activitats tant en la seva quantitat com en la seva qualitat.

S'estableixen 7 trams d'ubicació en els tres nuclis costaners:

Calella

 1. Plaça del Port Bo
 2. Tram del carrer d'en Calau

Llafranc

 1. Tram de la Plaça del Promontori fins al port
 2. Tram del passeig de Cípsela fins a la riera
 3. Tram del carrer de Francesc de Blanes

Tamariu

 1. Tram del Passeig del Mar
 2. Tram del carrer de la Riera des del cantó amb el carrer de la Perica fins a la platja

En cada tram i període s'autoritzarà una sola formació musical amb un màxim de 5 membres per formació.

Horaris

Tots els dies, de dilluns a diumenge, de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 22.30 h.

Nombre d'actuacions

Les autoritzacions diàries sol·licitades es donaran, siguin les tarifes per dia o per mes, per a la formació musical tan sols en un únic nucli. A cada nucli hi ha més d'un tram possible d'ubicació.

Es podrà tocar música fins a 4 hores al dia amb una durada màxima de 30 minuts al mateix punt. Cada grup o músic només podrà tocar un màxim de 8 dies al mes.

Qui ho pot demanar?

Grups musicals o músics individuals.

Requisits

Només es podrà fer música en viu.

Es prioritzarà la no utilització d'amplificadors. En el cas que sigui imprescindible l'ús d’amplificadors, es permet amplificació sonora amb un nivell LAeq.30s inferior o igual a 75dB(A) a 1 metre de la font. L'alimentació ha de ser mitjançant bateria i en cap cas es permet l'ús de generadors o la connexió a la xarxa. El sistema d'amplificació haurà de ser validat prèviament per l'Institut de Promoció Econòmica.

La instal·lació per a l'actuació de música es farà de tal manera que no dificulti el possible pas de vehicles i persones en els trams anteriorment indicats. L'Institut de Promoció Econòmica es reserva el dret de concedir llicències d'ocupació de via pública en les mateixes dates, a persones que ho sol·licitin a nivell particular i vinculades amb el municipi.

La llicència s'entendrà concedida sens prejudici de tercers i podrà ésser revocada en qualsevol moment per raons d'interès públic sense dret a indemnització.

En cas de mal temps, no hi haurà dret a indemnització.

Els músics hauran de tenir un repertori variat, per consideració a les persones que viuen, transiten o treballen a prop dels punts d'interpretació musical i en cap cas es podran repetir en períodes breus les mateixes peces musicals.

En cas d'haver-hi concerts als bars i establiments de la zona, caldrà respectar com a prioritari les activitats programades pels diferents establiments turístics no ocupant la zona establerta.

Els infants menors d'edat només poden accedir les autoritzacions en el marc d'una activitat educativa.

Els músics interessats, hauran d'acreditar formació o experiència a través de l'aportació d'un currículum i d'una gravació. L'Institut de Promoció Econòmica avaluarà segons el seu criteri les gravacions aportades i la documentació amb la finalitat de poder atorgar les diferents llicències.

Es retirarà la llicència en els casos següents:

 • No fer efectiu el pagament de la taxa
 • No complir els horaris que es detallen a la llicència
 • No respectar els criteris artístics establerts, o bé que les actuacions no siguin idònies per l'entorn dels carrers
 • No respectar els espais ocupats per les activitats culturals que es puguin organitzar a la via pública
 • Cedir l'autorització a altres persones

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Cal aportar la documentació següent:

 • Model de sol·licitud
 • Model de fitxa tècnica (el trobareu dins el model de sol·licitud)
 • Currículum sobre l'acreditació de la formació musical
 • Cal indicar un enllaç en el qual hi hagi una gravació del grup o l'artista al Youtube

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

Les sol·licituds per la temporada d'estiu 2020, es podran presentar dintre del termini del 16 de juny fins al 10 de setembre de 2020. Les sol·licituds que no s'hagin pogut autoritzar quedaran en llista d'espera.

Amb la finalitat de poder garantir l'assistència, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), a 31 de juliol de 2020 revisarà les autoritzacions concedides i en cas de no complir amb els requisits no s'atorgaran noves autoritzacions.

Quin cost té?

Tipus d'autorització Import (euros)
Per dies, cada dia 10,50
Mesos de juny i setembre, cada mes 31,90
Mesos de juliol i agost, cada mes 42,00

Els mesos de juny, juliol, agost i setembre no es prorrategen, es cobra el mes sencer.

Una vegada rebuda la notificació concedint l'autorització de música en viu, s'haurà de fer efectiu el pagament de la taxa al compte corrent indicat. Un cop fet el pagament de la taxa s'haurà d'enviar una còpia del justificant a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Temps de tramitació

Una vegada presentades les sol·licituds, l'Institut de Promoció Econòmica valorarà en funció dels currículums i de les peces musicals. Les autoritzacions s'aprovaran mitjançant resolució d'alcaldia.

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Caldrà aportar una còpia dels poders en el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica. En el cas d'actuar en representació d'una altra persona física, s'haurà d'aportar els poders o una autorització per escrit i signada per la persona representada.

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l’aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dimarts, 16 juny 2020 08:54