Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.30h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 651 652 546

Subvencions al sector del taxi afectat per la crisi de la COVID-19

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, que atorga l'Ajuntament, destinades a donar suport a les persones titulars de llicències de taxi, doncs és un sector que es va veure afectat per les restriccions de mobilitat i de capacitat d'ocupació dels vehicles imposades per les administracions públiques com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

La quantia de la subvenció serà de fins a 1.000 euros per a la persona física o jurídica que disposi de la llicència municipal del servei de taxi, autoritzada per l'Ajuntament.

Un mateix titular podrà sol·licitar la subvenció per a cada llicència autoritzada de que disposi, sempre que de la declaració responsable que hagi presentat es derivi una pèrdua econòmica de l'activitat superior a 1.000 euros.

En cas que la pèrdua econòmica sigui inferior a 1.000 euros, l'import de la subvenció es reduirà proporcionalment.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que disposin de la llicència municipal del servei de taxi vigent, autoritzada per l'Ajuntament de Palafrugell.

Totes les persones sol·licitants han de disposar de la corresponent alta d'activitat econòmica davant l'Agència Tributària (model 036) i estar donats d'alta a la Seguretat Social.

Com es fa?

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica o presencial en el cas de les persones físiques, i només de manera telemàtica en el cas de les persones jurídiques.

La documentació que cal presentar és la següent:

  • Model específic de sol·licitud
  • Fitxa del creditor
  • Compte justificatiu de subvencions

En el compte justificatiu s'inclourà una declaració responsable del titular indicant el total dels imports d'ingressos i despeses del període 2020-2021 i el resultat que indiqui una pèrdua econòmica de l'activitat.

L'Ajuntament comprovarà d'ofici que la persona sol·licitant està al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb el mateix ajuntament i també amb l'Administració tributària. Si la persona sol·licitant s'oposa a la consulta d'aquestes dades, haurà de ser ella mateixa qui presenti el certificat d'estar al corrent de les obligacions.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
  • Telèfon 651 652 546

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 19 de setembre i finalitza el dia 31 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

L'Ajuntament té la potestat per poder fer una auditoria i demanar els justificants i comprovar les dades que consten en la declaració responsable del compte justificatiu en qualsevol moment.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 15 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 15 Mb

Darrera actualització

dimecres, 18 gener 2023 13:19

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons