Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions a particulars i empreses per la compra de bicicletes i bicicletes de càrrega

Fora de termini

Què és?

Es tracta d'una convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva per import fix, que atorga l'Ajuntament, destinades a la compra de bicicletes (convencionals o elèctriques) i bicicletes elèctriques de càrrega (cargo bikes).

Aquestes subvencions tenen per finalitat incentivar l'ús de la bicicleta a Palafrugell, com a mitjà de transport més sostenible. Aquesta convocatòria esta alineada amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11, Ciutats i comunitats sostenibles.

Les subvencions es divideixen en tres línies, amb tres imports subvencionats diferents:

 • Línia 1: Compra de bicicletes elèctriques. 200 euros per bicicleta
 • Línia 2: Compra de bicicletes convencionals. 30 euros per bicicleta
 • Línia 3: Compra de bicicletes elèctriques de càrrega (cargo bikes) per a empreses. 500 euros per bicicleta

Les bicicletes s'han d'haver comprat i pagat entre l'1 de gener i el 10 de desembre de 2022.

Qui ho pot demanar?

Línia 1: Compra de bicicletes elèctriques

Els membres (majors d’edat) d'una unitat familiar en la que algun dels seus membres sigui titular d'un vehicle subjecte al pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Palafrugell. Els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats a Palafrugell en data de 1 de gener de 2022.

La subvenció és per la compra d'1 única bicicleta elèctrica per unitat familiar.

Línia 2: Compra de bicicletes convencionals

Els membres (majors d’edat) d'una unitat familiar en la que algun dels seus membres sigui titular d'un vehicle subjecte al pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a Palafrugell. Els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats a Palafrugell en data de 1 de gener de 2022.

La subvenció és per la compra d'1 única bicicleta convencional per unitat familiar.

Línia 3: Compra de bicicletes elèctriques de càrrega (cargo bikes) per a empreses

Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'activitats que ofereixin servei de lliurament de productes al domicili, que tinguin la llicència d'activitats al dia i al seu nom i que ostentin una de les dues condicions següents:

 1. Siguin titulars d'una parada del mercat diari de Palafrugell
 2. Siguin titulars d'una activitat comercial amb local a Palafrugell

La subvenció és per la compra d'un màxim de 2 bicicletes elèctriques de càrrega (cargo bikes) per empresa.

Es podrà demanar una única subvenció per unitat familiar (línia 1 o 2), i una única subvenció per empresa (línia 3).

Com es fa?

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica o presencial en el cas de les persones físiques, i només de manera telemàtica en el cas de les persones jurídiques.

La documentació que cal presentar és la següent:

 • Model específic de sol·licitud
 • Fitxa del creditor
 • Fitxa tècnica de la bicicleta adquirida (ja sigui elèctrica, convencional o bé elèctrica de càrrega)
 • Factura de compra
 • Comprovant de pagament

L'Ajuntament, d'ofici, verificarà el compliment dels requisits següents de les persones sol·licitants:

 • La titularitat dels vehicles subjectes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb Hisenda, la Seguretat Social i l'Ajuntament (en el cas de les línies 1 i 2)
 • La titularitat de l'activitat comercial al mercat diari o amb local a Palafrugell (en el cas de la línia 3)

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El termini de presentació de sol·licituds comença el 22 de setembre i finalitza el 10 de desembre de 2022 (ambdós inclosos).

Quin cost té?

La tramitació de la sol·licitud és gratuïta.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és el 30 de desembre de 2022.

Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, les persones sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Inscripció de la representació al Registre d'apoderaments.
 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Durant el termini de 2 anys des de la data de compra, no es pot vendre la bicicleta que ha estat subvencionada.

La persona beneficiària té l'obligació de conservar les factures originals durant un termini de 4 anys per si l'Ajuntament ha d'exercir un control financer de les subvencions atorgades.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 10:59

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons