Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Inscripció al Registre de parelles de fet

Observacions

Per acord del Ple municipal, adoptat en data 25 de juliol de 2017, ha estat aprovada inicialment la derogació de l'Ordenança reguladora de les unions civils de parella de Palafrugell, i s'ha acordat la suspensió de l'admissió a tràmit de noves sol·licituds de registre a partir de la referida data.

L'Ajuntament podrà emetre certificats de la corresponent inscripció o bé admetre sol·licituds de cancel·lació de les inscripcions realitzades fins a la data esmentada.

S'informa a les persones interessades de que disposen de la possibilitat de fer la inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya, creat pel Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables, i regulat per l'Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.

Darrera actualització

dijous, 16 novembre 2017 12:22