Baixa al Padró d'habitants

En termini

Què és?

Les baixes al Padró municipal d'habitants poden estar ocasionades pels motius següents:

  • Baixa per canvi de residència: les persones empadronades en el municipi de Palafrugell i que es traslladen a un altre municipi o país. En el cas de trasllat a un altre municipi de l'estat espanyol, no és necessari sol·licitar la baixa, doncs aquesta ja es comunica automàticament en el moment de fer l'alta al nou municipi. En el cas de persones amb nacionalitat espanyola que estableixin el seu domicili a l'estranger, s'han de donar d'alta al Consolat d'Espanya del país de destí, el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE (Institut Nacional d'Estadística).
  • Baixa per defunció: l'INE comunica mensualment als ajuntaments la informació sobre les persones que han de ser donades de baixa en el padró per defunció. D'altra banda, també es podrà efectuar la baixa per defunció per part d'un familiar, presentant el certificat de defunció o el llibre de família.
  • Baixa per caducitat: l'Ajuntament acordarà la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no hagin estan renovades cada dos anys.

Qui ho pot demanar?

Les persones que estableixen la seva residència en un altre municipi o país.

Com es fa?

Cal venir personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament i portar la documentació següent (és necessari que els documents siguin originals):

Per acreditar la identitat:

  • DNI, NIE o passaport.
  • Llibre de família o certificat de defunció.

Per acreditar la inscripció en el padró d'un altre municipi:

  • Certificat de residència on consti la data d'alta.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 13.30 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

La baixa al Padró d'habitants es realitza en el mateix moment en què es demana.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimecres, 25 setembre 2019 13:12