Ús d'un hort comunitari a Les Arenes (Palafrugell)

En termini

Què és?

És un servei municipal d'horts comunitaris ecològics amb conreu destinat a l'autoconsum en un espai de 5.000 m2 a la zona del Paratge Sorrell de Palafrugell (al costat de la via verda).

Es tracta de 32 parcel·les de 75 m2 destinades a particulars i 4 parcel·les de 105 m2 i 150 m2 per a entitats. L'espai disposa d'aigua pel reg, un magatzem per a les eines, lavabo adaptat i zona d'aparcament. Les llicències s'atorgaran per un període de 5 anys.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat empadronades a Palafrugell que no disposin de cap altre hort o terreny de conreu al Baix Empordà. Només es pot presentar una única sol·licitud per unitat familiar.

Les entitats que hi estiguin interessades s'han de posar en contacte amb l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Palafrugell.

Com es fa?

Cal presentar el model de sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

La presentació de les sol·licituds es pot fer durant tot l'any. S'estableix com a únic criteri d'adjudicació el número de registre d'entrada de les instàncies presentades.

Quin cost té?

Els adjudicataris hauran d'assumir una fiança inicial de 30 euros i el pagament d'una taxa anual de 100 euros (revisable cada any).

Temps de tramitació

Les autoritzacions es lliuraran dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de l'adjudicació.

El termini màxim per resoldre una sol·licitud, si en el seu procediment no s'indica el contrari, és de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la mateixa.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Serà obligatòria l'assistència a un curs d'horticultura ecològica per a tots els adjudicataris.

Un cop adjudicades les parcel·les es fomentarà la constitució d'una associació d'hortolans.

Cal respectar el reglament de règim d'ús intern. Especialment, l'article 8 Obligacions i l'article 9 Actuacions no permeses.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

divendres, 22 maig 2020 11:36