Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

En termini

Què és?

És la comunicació que fa el propietari d'un habitatge, o els seus representants, per poder destinar-lo a ús turístic.

Els habitatges d'ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, pera una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.

Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

Els habitatges d'ús turístic requereixen la comunicació prèvia a l'Ajuntament, i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, que serà efectuada per l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona propietària d'un habitatge que el vulgui destinar a ús turístic.

La comunicació la pot presentar el propietari de l'habitatge, o els seus representants, però el titular de la comunicació serà sempre el propietari.

Requisits previs a la comunicació

No es podrà tramitar la comunicació si no es compleixen aquests requisits:

  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge. Si no es té, es pot demanar informació a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament.
  • Ser el titular de l’habitatge.

Com es fa?

El tràmit es pot fer en línia des d'aquesta mateixa pàgina, o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell (només en el cas de persones físiques). Cal presentar la documentació següent:

  • Model de sol·licitud.
  • Autoliquidació de la taxa corresponent (document emès per l'OAC).

Cal tenir en compte que:

Cal omplir obligatòriament totes les dades de la instància de comunicació prèvia, excepte les corresponents a les persones representats i/i gestores, que únicament han de omplir-se si escau.

Les comunicacions presentades amb formularis diferents al model de l'Ajuntament, hauran de contenir, al menys, totes les dades requerides en el model de l'Ajuntament.

La manca de dades o la seva inexactitud comportarà la ineficàcia de la comunicació.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.30 h)
  • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

L'import a pagar per tramitació de l'expedient és de 142,55 euros. La quantia de la taxa a ingressar resultarà d'aplicar sobre l'import establert els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local:

Superfície construïda Coeficient corrector Import
Fins a 120 m2 0,50 71,27 euros
De 121 a 250 m2 0,75 106,91 euros
De 251 a 500 m2 1 142,55 euros
De 501 a 1.000 m2 1,25 178,19 euros
Més de 1.000 m2 1,50 213,83 euros

La no liquidació de la taxa comportarà que l'habitatge no s'inscrigui en el Registre de Turisme de Catalunya.

Temps de tramitació

Un cop efectuada la comunicació i, si la verificació formal és favorable es pot iniciar l'activitat, sota l'exclusiva responsabilitat de titular.

No obstant això, quan d'acord amb alguna norma bàsica o sectorial (de protecció de la salut, de seguretat, de protecció contra incendis, d'abocaments, urbanística, o qualsevol altra) sigui necessari comptar amb altres llicències, autoritzacions o controls inicials previs, no es pot iniciar l'activitat fins que el titular disposi de la totalitat de títols administratius habilitats.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

  • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
  • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

El pagament de l'autoliquidació no pressuposa en cap cas la concessió de la llicència, sinó únicament la justificació del compliment de l'obligació tributària.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

dijous, 18 juny 2020 17:21

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons