Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Canvi de titular de parada del mercat municipal

Què és?

Els titulars de parades als mercats municipals de Palafrugell poden sol·licitar el traspàs dels drets de la concessió administrativa a una tercera persona o a un familiar. Es podran autoritzar traspassos en els casos següents: per mort del titular, per jubilació o quan el titular de la llicència vulgui abandonar la seva activitat.

Qui ho pot demanar?

El titular d'una parada en el mercat municipals de Palafrugell, ja sigui en el mercat diari o en el mercat setmanal.

Com es fa?

El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina. Els titulars de les parades hauran de presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud conjunta del cedent i del cessionari de traspàs, especificant la finalitat i els productes de la parada.
 • Certificat de la Cambra Agrària (autònoms del règim agrari), Carta d'Artesà o altres documents que els pugui substituir, acreditatius de l'activitat desenvolupada.
 • Documentació acreditativa d'estar donat d'alta i al corrent del pagament al règim de la seguretat social que correspongui. Els titulars que tinguin ajudants al seu càrrec hauran de presentar el contracte de treball i tenir-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social.
 • Justificants dels resums anuals de les declaracions de l'IRPF i de l'IVA.
 • Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil.
 • Fotocòpia DNI o NIF.
 • 2 fotografies mida carnet d'identitat.

En els casos de canvi de titularitat per actes de mortis causa s'haurà de presentar la documentació següent:

 • Certificat de defunció i el testament, en cas d'existir.
 • Certificat del Registre d'actes d'última voluntat.
 • Testament o testimoni literal de l'acta resolutòria de la declaració d'hereus abintestat.
 • Certificat o qualsevol altre document acreditatiu de la convivència o del dret a subrogar-se en els drets i obligacions dels difunts, fins un màxim de parentiu del segon grau.

En els casos de canvi de titularitat per jubilació del titular s'haurà de presentar la següent documentació:

 • Resolució de la Seguretat Social d'alta del titular de la llicència com a pensionista de jubilació o invalidesa.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la relació familiar o de convivència amb el titular de la llicència.
 • Contracte de treball i últim full salarial en els casos de sol·licitud de traspàs per raó de treballador per compte del titular de la parada.

Qui té l'obligació de tramitar en línia?

Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 9
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 13.30 h
Dimarts i dijous, de 08.30 a 18.00 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost que serà fins a les 13.30 h)
 • 972 613 100

Quan es fa?

El tràmit es pot fer durant tot l'any.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

1 mes com a màxim.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Podrà requerir-se altra documentació si es considera necessària en casos particulars o com a resultat de l'aplicació de normativa específica.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 10 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 10 Mb

Darrera actualització

divendres, 01 juny 2018 14:09

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons