Per fer un tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) els dimarts a la tarda (a partir de les 13.00h) cal demanar cita prèvia. Demaneu-la a seu.palafrugell.cat/tramits/cita-previa o trucant al telèfon 972 613 100

Subvencions per a la realització d'activitats extraescolars

Fora de termini

Què és?

Es tracta de la convocatòria l'atorgament de subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars al municipi durant el curs 2019-2020.

Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva. L'import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades no podrà superar el 75% del cost de l'activitat extraescolar.

La despesa originada per aquestes subvencions es fa fins a un límit total de 10.000 euros.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones o col·lectius següents:

 • Infants i joves de 6 a 16 anys (que cursin des de 1r de Primària fins a 4t d'ESO) empadronats al municipi i inscrits en una activitat extraescolar organitzada per una associació o entitat, o bé per una àrea de l'Ajuntament.
 • Joves de 14 a 24 anys empadronats al municipi i inscrits en una de les activitats de dinamització juvenil de Can Genís o bé en una de les activitats de les Aules de Teatre, Dansa o Art.

Les activitats extraescolars han d'estar organitzades per:

 • Associacions o entitats inscrites en el registre municipal d'associacions de l'Ajuntament.
 • Aula de Teatre, Aula de Dansa i Aula d'Art (Àrea de Cultura).
 • Can Genís (Àrea de Joventut).
 • Institut Municipal d'Esports
 • Àrees de l'Ajuntament que compleixin amb els criteris estipulats a les bases.

La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut no pot superar els límits següents:

Membres de la unitat familiar Ingressos anuals Ingressos mensuals
2 membres 19.919,33 euros 1.422,81 euros
3 membres 26.293,51 euros 1.878,11 euros
4 membres 30.277,38 euros 2.162670 euros
5 membres 34.261,25 euros 2.447,23 euros
6 membres 38.245,12 euros 2.731,79 euros
7 membres 42.228,99 euros 3.016,36 euros
8 membres 46.212,86 euros 3.300,92 euros

Es consideraran membre de la família totes les persones que constin empadronades en el mateix domicili.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un import net de la xifra de negocis superior a 155.500,00 euros.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les famílies que sol·licitin l'ajut siguin propietàries de dos o més béns immobles destinats a habitatge.

Es denegarà l'ajut sol·licitat si s'acrediten saldos mitjos bancaris de l'any 2018 superiors a 10.000 euros.

Com es fa?

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que sigui necessària, es podran presentar de manera telemàtica des d'aquesta mateixa pàgina, o bé a l'lOficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Documentació que s'ha d’adjuntar a la sol·licitud:

Per al barem econòmic:

 • Còpia de la declaració de la renda de l'IRPF de l'any 2018 de tots els membres de la unitat de convivència. En el cas que no es disposi o no s'hagi presentat la declaració de l'IRPF caldrà aportar autorització de totes les persones que figuren en el certificat de convivència perquè l'Ajuntament pugui obtenir la informació tributària que consta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Comunicat de rendiments i patrimoni dels membres de la unitat familiar expedit per les entitats bancàries on tinguin compte obert, on s'informi del saldo mig del darrer trimestre de 2018, així com del saldo a 31 de desembre de 2018.

Per al barem social:

 • Germans o germanes fent altres activitats extraescolars al municipi: caldrà presentar la documentació acreditativa.
 • Infants en acolliments: caldrà presentar la resolució emesa per la Generalitat de Catalunya referent a l'acolliment.
 • Infants tutelats per l'administració: caldrà presentar la resolució emesa per la Generalitat de Catalunya referent a la tutela.
 • Infants amb informe mèdic o psicològic que recomani la pràctica esportiva per la malaltia o trastorn que pateix: caldrà presentar l'informe emès pel serveis o pel professional que ha recomanat la pràctica de l'activitat.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Avinguda de Josep Pla, 5
17200 Palafrugell

Horari

Dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 08.30 a 13.00 h
Dimarts, de 08.30 a 18.00 h (excepte Setmana Santa, juliol, agost i Nadal, que serà fins a les 13.00 h)
Per ser atès/a els dimarts a la tarda, a partir de les 13.00h, cal demanar cita prèvia

Quan es fa?

El termini per presentar les sol·licituds serà de l'1 d'agost al 30 de setembre de 2019.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la fi del termini de presentació d'instàncies.

Observacions

Tot i que les persones destinatàries dels ajuts econòmics són els infants i joves, la persona sol·licitant ha de ser la mare, el pare o el tutor legal.

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove i per a una única activitat.

Caldrà una assistència a l'activitat de 6 mesos com a mínim.

La no assistència a l'activitat durant 3 setmanes consecutives sense justificació, o bé amb una assistència inferior al 70% dels dies d'activitat, comportarà la pèrdua de la subvenció.

Com es fa la tramitació en línia?

1 Ompliu el model de sol·licitud i el deseu al vostre ordinador

2 Si heu d'adjuntar altres documents, el format obligatori és PDF

3 Accediu a la tramitació en línia (necessitareu un certificat digital com l'idCAT, l'idCAT Mòbil, el DNI electrònic...)

4 Ompliu i envieu el formulari en línia i hi adjunteu el model de sol·licitud que heu desat anteriorment i també la resta de documents

5 Si heu d'adjuntar documents més grans de 50 Mb, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç que trobareu més avall. En primer lloc cal haver tramitat la sol·licitud en línia

Tramitació en línia

Heu de presentar documents grans?

Presentació de documents de més de 50 Mb

Darrera actualització

dimarts, 19 setembre 2023 11:28

Teniu problemes a l'hora de fer un tràmit en línia? Consulteu les Preguntes més freqüents

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2022
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons