Aparcament gratuït a les zones blaves

En termini

Què és?

Les persones físiques i jurídiques que tinguin un vehicle a Palafrugell i que compleixin amb uns determinats requisits, poden aparcar gratuïtament durant 30 minuts diaris a les zones blaves de Palafrugell. Això no és vàlid per a les zones blaves de les platges (Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu).

Qui ho pot demanar?

Poden gaudir d'aquesta mitja hora gratuïta diària les persones físiques i jurídiques que compleixin amb els requisits següents:

  • Ser titular d'un vehicle que tributi per l'impost de vehicles a Palafrugell
  • No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de Palafrugell

Com es fa?

Per gaudir d'aquesta mitja hora gratuïta, cal indicar a la màquina de la zona blava la matrícula del vehicle. Si tot és correcte, un cop verificada la matrícula, la màquina permet escollir entre les opcions següents:

  • Treure un tiquet de mitja hora gratuïta
  • Afegir més temps, pagant l'import que correspongui i tenint en compte que la primera mitja hora serà gratuïta, i llavors treure el tiquet corresponent

Observacions

El vehicle no pot ser una motocicleta, ni tampoc un camió.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Darrera actualització

dimarts, 24 setembre 2019 13:58