Reglament de Participació Ciutadana

Òrgan responsable de l'impuls de la tramitació

Àmbit d'Administració General.

Àrea d'Atenció Ciutadana, Transparència i Participació.

Títol o assumpte de la normativa en elaboració

Reglament de Participació Ciutadana

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

L'Ajuntament de Palafrugell vol adequar els instruments participatius per tal d'adaptar-los a la nova realitat social. Aquesta adequació passa per simplificar i fer més operatives les estructures formals de participació i impulsar processos participatius que donin cabuda a les noves dinàmiques.

Membres de la comissió

  • Maria Teresa Frigola, presidenta
  • Guillem Frigola, Entesa per Palafrugell
  • Vanesa Palacios, PSC
  • Albert Tanés, ERC
  • Roser Massaguer, ERC
  • Mònica Tauste, ERC
  • Xavier Jonama, ERC

Documents relacionats

Darrera modificació

dimarts, 02 octubre 2018 12:02