Tècnic/a d'Administració Especial - Advocat/da

Selecció de personal funcionari de carrera per cobrir una plaça de Tècnic/a d'Administració Especial, subescala tècnica, categoria advocat/da (grup A1).

Més informació

  • Data de publicació: dimecres, 07 desembre 2016
  • Termini de presentació: dimarts, 27 desembre 2016 18:00

Estat de la convocatòria

Convocatòria tancada

Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en aquesta mateixa pàgina.

Sol·licitud de participació en processos selectius

Model de sol·licitud

Darrera actualització

dimarts, 21 febrer 2017 09:56