Subvencions a les activitats econòmiques locals

Per inversions realitzades entre el setembre de 2019 i l'octubre de 2020

El proper dilluns 10 d'agost s'obre el període de presentació de sol·licituds per a l'atorgament de subvencions a les activitats econòmiques locals que hagin dut a terme determinades inversions de millora. Aquestes inversions s'han d'haver realitzat entre l'1 de setembre de 2019 i el 30 d'octubre de 2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d'octubre de 2020. Les persones jurídiques hauran de presentar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica. Les persones físiques podran fer-ho telemàticament, o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) serà qui gestionarà l'atorgament de les subvencions. Es subvencionaran les actuacions relacionades amb els capítols següents:

 1. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques
 2. Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
 3. Foment de l'emprenedoria
 4. Millora d'estalvi energètic
 5. Foment de la innovació i la competitivitat
 6. Cessió de negoci
 7. Fibra òptica empreses polígons d'activitat econòmica de Palafrugell
 8. Inversions en el marc de la COVID-19

La subvenció que podran rebre les empreses per les actuacions realitzades, serà del 20% o el 35% sobre el cost de l'actuació, fins a un límit de 2.000 euros per empresa, excepte per al capítol 7.

En el cas del capítol 7, la subvenció que podran rebre les empreses per les actuacions realitzades, serà del 35% o el 50% sobre el cost de l'actuació, fins a un límit de 300 euros per empresa.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents següents:

 • Sol·licitud de subvenció (model normalitzat), identificant clarament per a quin capítol es demana la subvenció.
 • Fitxa d'alta de creditor (model normalitzat).
 • Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.
 • Compte justificatiu de la subvenció (model normalitzat), certificant de manera descriptiva les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l'activitat o projecte proposat i del seu finançament, d'acord amb els models establerts per l'Ajuntament.
 • En el cas de fer reforma de millora, presentar fotografies de l'abans i el després.
 • Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).
 • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, s'haurà d'aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom.

Documents justificatius de les accions subvencionables:

 • Còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No s'acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...). Les factures es compulsaran a les oficines de l'OAC.
 • Comprovant bancari conforme s'ha efectuat el pagament als proveïdors de les accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, es pot aportar un certificat signat i segellat per l'empresa proveïdora o del titular autònom.

Els requisits específics per a determinats capítols són els següents:

 • Capítol 3: Persones físiques inscrites a la Xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que hagin obtingut el certificat de viabilitat previ a l'inici de l'activitat econòmica i l'alta censal s'hagi tramitat dins el període subvencionable.
 • Capítols 4 i 5: A l'hora de presentar la justificació, caldrà detallar quins són els estalvis energètics que es suposen i/o quina millora competitiva s'obté amb la nova adquisició.
 • Capítol 6: El canvi de titularitat s'ha d'haver produït dins el període subvencionable. Les persones físiques o jurídiques que continuen l'activitat han adquirit els béns immobles necessaris per a l'exercici de la mateixa.

Data de publicació

dimarts, 04 agost 2020

Darrera modificació

dijous, 06 agost 2020 13:22

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons