Ple del mes de desembre

Ordre del dia

El dilluns 23 de desembre de 2019, a les 19.00 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament va tenir lloc una sessió ordinària del Ple.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia de nomenament del regidor senyor Alfons Rius com a membre de les CI i de la Junta de Portaveus.
4. Ratificació Resolucions de l'Alcaldia.
5. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat i procurador. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
6. Aprovació del Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual o per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual de l'Ajuntament de Palafrugell.
7. Aprovació del Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència en el treball de l'Ajuntament de Palafrugell.
8. Aprovació preus públics paquet Garoinada.
9. Acord aprovació preu públic participació campanya cap d'any.
10. Aprovació preu públic bossa marxandatge mercat de Palafrugell.
11. Ratificació del preu públic del concert de música de Setmanes Joves.
12. Ratificació preus públics activitats 2020 Can Genís.
13. Aprovació Pla Anual de Control Financer.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
14. Pla de millora urbana a la parcel·la situada a la cruïlla dels carrers Ermità Corbera i Pintor Joan Serra, de Calella. Aprovació definitiva.
15. Recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació provisional del Pla especial urbanístic del Càmping Calella de Palafrugell. Inadmissió a tràmit.

B) PART DE CONTROL
16. Mocions.
16.1 Moció del Grup Municipal En Comú Podem per l'ampliació de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de l'Institut Baix Empordà.
16.2 Moció del grup municipal de C's proposant aprovar la declaració institucional relativa a la commemoració del Dia Internacional contra la corrupció.
17. Informes.
18. Precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple

Data de publicació

dijous, 19 desembre 2019

Darrera modificació

divendres, 27 desembre 2019 10:01

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons