Ple del mes d'agost

Consulteu l'ordre del dia

El dimarts 27 d'agost de 2019, a les 19 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament va tenir lloc una sessió ordinària del Ple.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA.

3. Sentències i altres resolucions judicials. Coneixement.
4. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Senyor Julián Carrión.
5. Modificació de la Plantilla i la RLLT 2019: Increment en un efectiu de la Plaça de Tècnic/a Mitjà/na Econòmic/a i del lloc de treball de Tècnic/a de Gestió Econòmica, i modificació de les funcions assignades al lloc de treball; i amortització d'una plaça i d'un lloc de treball de Recaptador/a.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
6. Pla de millora urbana de la finca situada al carrer de Sant Sebastià núm. 67, a Palafrugell. Aprovació definitiva.
7. Acceptació del preu just corresponent a l’expropiació terrenys destinats al camí de ronda al Paratge Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Aprovació.
8. Recepció de les obres d'urbanització del Polígon d’actuació urbanística PAU b4.10 Jardí Botànic - Miranda, a Calella de Palafrugell. Aprovació.
9. Sol·licitud de subvenció en el marc del projecte Treball als Barris 2019. Aprovació.
10. Modificació contractual servei recollida de residus agost 2019. Aprovació.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.
11. Creació Comissió redactora del Reglament d'usos de Can Genís.
12. Creació de la Comissió redactora per a la modificació del Reglament de Règim d'Ús dels Horts Comunitaris Ecològics de Titularitat Municipal.

B) PART DE CONTROL
13. Mocions.
13.1 Moció del grup municipal de Ciudadanos de Palafrugell - Inici d'una auditoria integral de l'Ajuntament de Palafrugell.
14. Informes.
15. Precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple

Data de publicació

dimarts, 27 agost 2019

Darrera modificació

dimecres, 28 agost 2019 08:08

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons