Warning: Creating default object from empty value in C:\xampp\htdocs\seu_electronica\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 710
Ordre del dia del Ple del mes de juny - Seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\seu_electronica\libraries\vendor\joomla\registry\src\Registry.php on line 732

Ordre del dia del Ple del mes de juny

El Ple es celebra el darrer dimarts de cada mes

El dimarts 26 de juny de 2018, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament va tenir lloc la sessió ordinària del Ple.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA

3. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada, senyora Rosa Mont Ferrer.
4. Aprovació definitiva modificació de l'article 12.7 del Reglament del Nomenclàtor de carrers de Palafrugell.
5. Modificació dels membres del Consell de Gestió i Participació de Calella, designats per l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
6. Bonificació Impost sobre Construccions i Obres varis Pla de Barris.
7. Expedient 30/2018 Modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec del romanent de Tresoreria (increment salarial i altres).
8. Exp. 1/2018 Modificació pressupostària del Museu per suplement de crèdit a càrrec del romanent.
9. Model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, sobre els drets i ingressos. Aprovació.
10. Modificació ordenança fiscal número 25 i Ordenança fiscal reguladora de la gestió i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic. Aprovació provisional.
11. Modificació de la plantilla de personal de l'any 2018 per la conversió d'una plaça d'administratiu en tècnic de territori. Aprovació inicial.
12. Ampliació contracte de serveis de neteja municipals, nou espai a l'edifici la Pedrera.
13. Proposta de modificació de les Bases d'execució del pressupost 2018.
14. Exp. 31/2018 Modificació pressupostària per crèdit extraordinari a càrrec del baixes per anul·lació (adquisició enllumenat nadal)

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT

15. Ocupació directa d'un tros de terreny pertanyent a la finca registral número 21379, inclòs al PAU b.1.32 carrer Palamós - Av. del Carrilet, a Palafrugell. Aprovació inicial.
16. Recepció parcial de les obres urbanització del sector SUD 1.2 Els Forns, a Palafrugell. Aprovació.
17. Pla millora urbana àmbit Passeig Cípsela, 1-17, a Llafranc. Aprovació inicial.
18. Projecte actualitzat urbanització PAU a2.1 Aigua Xelida, a Tamariu. Aprovació inicial.

B) PART DE CONTROL

19. Mocions.
19.1 Moció de l'equip de govern per a l'adhesió de l'Ajuntament de Palafrugell al Projecte Stolpersteine.
19.2 Moció del grup municipal de l'Entesa Junts per Palafrugell a favor de la creació d'un servei de cerimònies civils de benvinguda a la comunitat.
20. Informes.
21. Precs i preguntes.

Ordre del dia del Ple

Publicat el

divendres, 22 juny 2018

Darrera modificació

dimecres, 27 juny 2018 14:16

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons