Ordre del dia del Ple del mes d'abril

El Ple es celebra el darrer dimarts de cada mes

El dimarts 30 d'abril de 2019, a les 19.45 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament va tenir lloc la sessió ordinària del Ple.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors.
2. Resolucions d'alcaldia. Informació.

A) PART RESOLUTIVA

A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I HISENDA
3. Sentències. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. Ratificació.
5. Autorització compatibilitat per una segona activitat privada. Francesc Soley Requena.
6. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. senyor Otman Khlifi Ahmed.
7. Aprovació definitiva reglaments dels mercats de venda no sedentària.
8. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del servei d'aparcament de vehicles en espais municipals.
9. Sol·licitud bonificació ICIO Consell Comarcal del Baix Empordà expedient 173/2018.
10. Expedient 019/2019 Modificació pressupostària suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec de Romanent de tresoreria per despeses generals.
11. Expedient 003/2019 Modificació pressupostària del Museu mitjançant suplement de crèdit a càrrec del Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
12. Modificació ordenances fiscals número 15 i general de gestió i recaptació de tributs.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, PLA DE BARRIS, OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT
13. Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l’associació d'ens locals Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines.
14. Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya. Adhesió de l'Ajuntament de Palafrugell. Aprovació.
15. Pla de millora urbana del carrer de Francesc de Blanes, entre els números 22 i 44, a Llafranc. Aprovació inicial.

A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
15. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Palafrugell a l'any Pallach.
16. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell al senyor Josep Costa-Sobrepera.
17. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà a Josep Puig.
18. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà a Pastisseria Serra.
19. Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell a Can Palé.

B) PART DE CONTROL
20. Mocions.
20.1 Moció dels grups municipals de CiU i ERC de l'Ajuntament de Palafrugell, de suport a la Fundació per a la promoció del sector surer.
21. Informes.
22. Precs i preguntes

Ordre del dia del Ple

Data de publicació

dilluns, 29 abril 2019

Darrera modificació

dijous, 02 maig 2019 12:05

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons