Comunicació de crema

Del 16 d'octubre al 14 de març

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, o bé fer foc en zones urbanes, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament com a mesura preventiva.

Aquesta comunicació, es pot fer al mateix Ajuntament de Palafrugell, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

 • dilluns, dimecres i divendres, de 08.30 a 10.30 h
 • dimarts i dijous, de 14.30 a 17.00 h

Foc en zones forestals

Es consideren terrenys forestals, els següents:

 • Sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes
 • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests
 • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació
 • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals
 • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid

Mesures preventives que s'han d'adoptar:

 • Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció

Recordeu que resta prohibit llençar objectes encesos i abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.


Foc en zones urbanes

Si es fa una crema en zones urbanes, cal tenir present:

 • La crema es farà en una parcel·la de com a mínim de 300 m2
 • La crema es farà a una distància igual o superior a 6 m del límit de la parcel·la
 • El perímetre de la foguera haurà d'estar lliure de vegetació en un radi de 3.5 metres fins a descobrir el sòl
 • No hi ha d'haver cap acumulació de material inflamable en un radi de 10 metres de la foguera
 • La flama generada no sobrepassarà el 2 metres d'alçada
 • No es cremarà cap altre material que no sigui llenya, restes vegetals o carbó ( no es pot crema fusta tractada ni aglomerat de fusta perquè emet gasos tòxics)
 • El foc es vigilarà en tot moment i es disposarà d'un petit extintor o mànega d'aigua a prop
 • Si la foguera perjudica a la seguretat viària, genera molèsties al veïnat i/o altres riscos que es puguin detectar, caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o dels tècnics municipals
Crema controlada

Condicions prèvies

 • Del 16 d'octubre al 14 de març
 • Des de les 8 fins a les 17 hores
 • No es farà foc en cas de vent

Publicat el

dijous, 11 octubre 2018

Darrera modificació

dijous, 11 octubre 2018 12:06

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Institut de Mitjans de Comunicació Pública de Palafrugell
Institut Municipal d'Esports de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Fundació Palafrugell Gent Gran
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons