Durant el proper dimecres 12 d'agost, i degut a tasques de manteniment tècnic a la Seu electrònica, de les 07.00 a les 09.00 h es poden produir talls en el servei i alguns continguts poden no estar actualitzats. Disculpeu les molèsties.

Calendari del contribuent 2020

Calendari dels tributs municipals que es cobren en la modalitat de Padró fiscal per a l'exercici 2020, amb els terminis de pagament següents:

Tribut Terminis de pagament
Rebuts no domiciliats
Dates de pagament
Rebuts domiciliats
Data de pagament
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) Del 15 de febrer al 30 de juny 1 de juny
Taxa per recollida d'escombraries De l'1 d'agost al 2 de novembre 1 d'octubre
Taxa per entrada/sortida de vehicles Del 4 de maig al 31 d'agost 1 de setembre
Taxa per ocupació de la via pública De l'1 d'agost al 2 de novembre 1 d'octubre
Taxa per conservació del cementiri Del 4 de maig al 31 d'agost 1 de setembre
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Urbana De l'1 de juny al 31 d'agost 1 de juny 1r termini (40%)
1 de novembre 2n termini (60%)
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Rústica De l'1 de juny al 31 d'agost 1 d'agost
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) De l'1 de setembre al 2 de novembre 1 d'octubre

Bonificacions per domiciliar els rebuts

Si domicilieu el pagament de l'Impost de Vehicles, gaudireu d'una bonificació del 5%. Si domicilieu el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles, l'Impost sobre Activitats Econòmiques o les taxes immobles (pas de vehicles, escombraries, cementiri), gaudireu d'una bonificació del 2% en cadascun d'ells.

Rebuts domiciliats de l'IBI urbana

Els rebuts domiciliats de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) es cobraran en dues fraccions, del 40% i del 60% respectivament. El primer pagament es farà l'1 de juny i el segon l'1 de novembre. Les domiciliacions bancàries del 1r termini de pagament que siguin retornades per cancel·lació o inexistència del compte corrent o per ordre del titular, s'anul·laran i s'hauran de liquidar íntegrament en els terminis dels rebuts no domiciliats.

Sol·licituds de domiciliació

Es poden presentar de diferents maneres:

  • Presencialment al Departament de Rendes, ubicat al carrer Cervantes número 16, de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h.
  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a l'avinguda Josep Pla número 9, els dilluns, dimecres i divendres de 08.30 a 14.00 h i els dimarts i dijous de 08.30 a 18.00 h.
  • Per correu postal, dirigida a l'Ajuntament de Palafrugell (Departament de Rendes), carrer Cervantes número 16, 17200 Palafrugell.
  • Tramitar-la en línia des de la pàgina Domiciliació bancària d'impostos i taxes.

Pagament dels rebuts no domiciliats

Les persones que no tinguin domiciliats els rebuts, disposen de diferents opcions per fer el pagament, dins el termini que correspongui:

  • Fer el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores següents (sense necessitat de mantenir-hi cap compte obert), presentant el full de liquidació de l'impost o la taxa que es vulgui pagar: BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander, Bankia i Caixa Bank.
  • Fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d'Internet des de la pàgina Pagament en línia.

Aquest calendari fiscal incorpora les modificacions que varen ser aprovades per la Junta de Govern Local de 19 de març, de 9 d'abril, i de 28 de maig de 2020, a causa de l'estat d'alarma provocat pel coronavirus.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons