Calendari del contribuent 2018

Calendari dels tributs municipals que es cobren en la modalitat de Padró fiscal per a l'exercici 2018, amb els terminis de pagament següents:

Tribut Terminis de pagament
Rebuts no domiciliats
Dates de pagament
Rebuts domiciliats
Data de pagament
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) Del 15 de febrer al 2 maig 1 d'abril
Taxa per recollida d'escombraries Del 2 de maig al 31 de juliol 1 de juliol
Taxa per entrada/sortida de vehicles Del 2 de maig al 31 de juliol 1 de juliol
Taxa per ocupació de la via pública Del 2 de maig al 31 de juliol 1 de juliol
Taxa per conservació del cementiri Del 2 de maig al 31 de juliol 1 de juliol
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Urbana De l'1 de juny al 31 d'agost 2 de maig 1r termini (50%)
1 de novembre 2n termini (50%)
Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Rústica De l'1 de juny al 31 d'agost 1 d'agost
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) De l'1 de setembre al 31 d'octubre 1 d'octubre

Rebuts domiciliats de l'IBI urbana

Els rebuts domiciliats de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) es cobraran en dues fraccions, del 50% cadascuna. El primer pagament es farà el 2 de maig i el segon l'1 de novembre. Les domiciliacions bancàries del 1r termini de pagament que siguin retornades per cancel·lació o inexistència del compte corrent o per ordre del titular, s'anul·laran i s'hauran de liquidar íntegrament en els terminis dels rebuts no domiciliats.

Els contribuents que no tinguin domiciliat el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) i estiguin interessats a fer-ho, hauran de presentar la sol·licitud de domiciliació bancària abans del 15 d'abril de 2018.

Rebuts domiciliats de l'Impost de Vehicles (IVTM)

Les persones que tinguin domiciliat el pagament de l'Impost de vehicles, gaudiran d'una bonificació del 5% de l'import a ingressar.

Per gaudir d'aquesta bonificació durant l'any en curs, serà indispensable que s'hagi domiciliat abans de l'1 de febrer. Les persones que sol·licitin la domiciliació de l'Impost de vehicles després de l'1 de febrer, gaudiran de la bonificació per als exercicis posteriors.

Sol·licituds de domiciliació

Es poden presentar de diferents maneres:

  • Presencialment al Departament de Rendes, ubicat al carrer Cervantes número 16, de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h.
  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a l'avinguda Josep Pla número 9, els dilluns, dimecres i divendres de 08.30 a 14.00 h i els dimarts i dijous de 08.30 a 18.00 h.
  • Per correu postal, dirigida a l'Ajuntament de Palafrugell (Departament de Rendes), carrer Cervantes número 16, 17200 Palafrugell.
  • Tramitar-la en línia des de la pàgina Domiciliació bancària d'impostos i taxes.

Pagament dels rebuts no domiciliats

Les persones que no tinguin domiciliats els rebuts, disposen de diferents opcions per fer el pagament, dins el termini que correspongui:

  • Fer el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores següents (sense necessitat de mantenir-hi cap compte obert), presentant el full de liquidació de l'impost o la taxa que es vulgui pagar: BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander, Bankia i Caixa Bank.
  • Fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d'Internet des de la pàgina Pagament en línia.

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons