Acta del Consell de Gestió i Participació de Calella de 3 de febrer de 2017