Hora del servidor

La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics pel "registre electrònic de documents, escrits i comunicacions" ja que regiran el còmput de terminis imputables tant als ciutadans com a les administracions públiques.